Aretuses vajalikud sammud

 

Eriti sooviks tähelepanu pöörata ühe koera omanikule ja ka osadele kasvatajatele-aretajatele. 

Iga tõukoera aretuses on omad eesmärgid. Kas neist nüüd kõik kasvatajad, koeraomanikud kinni peavad, ei usu, aga väga sooviks, et peaks. Aretuse eesmärkiteks on psüühiliselt ja füüsiliselt terve, hea kehaehituse, loomuliku paljunemisvõime ja tõustandardile vastava koerte kasvatamine.

Aretuses (ka ühe pesakonna tegemine on aretus) ei kasutata koeri, kellel on kindlaks tehtud tõus esinevaid pärilikke haigusi (Cavalieridel südame-, silma- või põlvehaigusi).

Isase koera omanik

 * tutvub emase koera tõutunnistuse olemasoluga (ei paarita ilma tõutunnistuseta emast koera)
 * tutvub tervisuuringute tulemustega (kes ei ole läbinud südame-, silma- või põlveuuringuid, seda koera ei paarita)
 *
ei anna oma isast koera ilma paberiteta pesakonna tegemiseks
 *
toidab ja hooldab korralikult oma isast koera
 *
on oma isase koera paaritusakti tunnistajaks ja annab allkirja paarituslepingule vaid siis, kui paaritusakt on toimunud
 *
veendub, et mõlemad aretuses kasutatavad koerad on heas füüsilises vormis
 *
hoolib oma isaste järglastest ehk aitab neile leida kodud
 

Emase koera omanik

 * tutvub enne paaritust isase koera tõutunnistusega (ei kasuta ilma tõutunnistuseta isast)
 * tutvub terviseuuringute tulemustega (ei kasuta isast, kes pole läbinud  südame-,silma- ja põlveuuringuid ja kellel esineb ükskõik milline pärilik haigus)
 *
veendub, et mõlemad aretuses kasutatavad koerad on heas füüsilises vormis
 *
ei paarita oma koera peale 8aastast sünnipäeva
 *
registreerib alati oma pesakonna EKL-s
 *
ei tee oma emasele koerale rohkem kui 5 pesakonda elu jooksul
 *
toidab ja hooldab korralikult oma emast koera
 
* loovutab kutsikaid vaid tervetena ja mitte nooremana kui 8 nädala vanuselt
 
* annab kutsikaostjatele kaasa kirjalikud kutsika toitmise ja kasvatamise juhendid
 *
teavitab isase koera omanikku kutsikatest, kellel esineb värvi- ja hambumusevigu või terviseprobleeme,
 
* teavitab kutsikaostjaid sugupuus esinevatest pärilikest haigustest ja vigadest
 *
märgib kutsikal esinevad vead ostu-müügilepingusse (värviviga, hambumusviga, nabasong jms)
 *
kiibistab kutsikad enne loovutamist.

Cavalier King Charles Spanjel.

...tagasi